Sultandağı, M.Ö. 2,000 - 700 yüzyılları arasında Hitit (Hittite) sınırları içinde, M.Ö. 750 - 600 yüzyılları arasında Yanık Frigya (Phrygia Paroreius) sınırları
   içinde, Akşehir (Philomelium) ve Çay ile birlikte yönetim birimi olmuştur. Julia (Ipsus) eski bir Frigya (Phrygia Paroreius) kentidir, eski İmparatorluk
   döneminde adı Julia olarak değiştirilmiş, bu kent büyük bir olasılıkla bugünkü İshaklı'da veya yakınında, şimdiki Sultandağı denilen dağ eteklerinin
   kuzey-doğu uçunda olduğu tahmin edilir.
 
+ tüm videolar
 
   
HABERLER
SINAV SONUÇLARI
696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA YAPILAN UYGULAMALI SINAV SONUCU
SINAV SONUÇLARI
SINAV TARİHİ DUYURU
Başvuru Durumları
+ tüm haberler
 
Pro WEB