Sultandağı Tarihçesi
Sultandağı İlçesi, M.Ö. Bakırçağ Devirlerinde yerleşime konu olmuş eski bir maziye sahiptir. Bu dönemden itibaren coğrafi yapısından dolayı, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar dönemlerinde batı doğu istikametinde önemli bir yol güzergahı üzerinde bulunmuştur. Ortaçağdan itibaren İpek Yolu üzerinde bulunması sebebiyle ticari önem kazanmıştır.

Büyük Selçuklular döneminde İpek Yolunun önem kazanmasıyla beraber kuzeybatı güneydoğu istikametinde yol güzergahı olması nedeniyle deve kervanlarını ağırlamıştır. Yerleşim yeri olarak Ege Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesinin kesişim noktasında yer alır.

1958 yılında Bolvadin İlçesine bağlı kasaba durumunda iken mevcut yerleşim yerleri birleştirilerek, Sultandağı İlçesi kurulmuştur.1972 yılında Merkez İlçe belediyesinden önce Yeşilçiftlik sonra Kırca Kasabaları ayrılmıştır.

Tarihi itibariyle bölge İshaklı olarak adlandırılmaktadır. Büyük Selçuklu Komutanlarından Sahip Ata Paşanın bu bölgeye kervansaray yaptırmasından dolayı, bu isimle de bölge özdeşleşmiştir.
 
 
Pro WEB